Genel

Çağdaşlaşma ile İle İlgili Kompozisyon

                                                                     ÇAĞDAŞLIK

   Çağdaşlık; içinde bulunulan dönemin seviyesinde olmak, teknoloji ve bilim alanında, o dönemdeki devletlerin veya toplumların gerisinde olmamak, akıl ve mantığa aykırı davranış ve düşünceler içinde olmamak, insan hayatına ve özgürlüğüne karşı saygılı olmak anlamında kullanılabilir. Çağdaşlaşma kavramı, günümüzde batılılaşma olarak da kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise, içinde bulunduğumuz dönemde, batılı devletlerin, diğer dünya devletlerine kıyasla teknoloji ve bilim alanında önde olmasıdır. Çağdaşlaşma hareketi ülkemizde de cumhuriyet kurulmadan önce başlamış ve halen devam etmektedir.

   Çağdaşlık veya çağdaşlaşma kavramlarının tanımı, kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin dinlere inanan, ibadet eden, dini gereklerini yerine getiren insanlar, bazı kesimler tarafından çağ dışı olarak anılırken; dini gereklerini yerine getirmeyenler de gereklerini yerine getirenler tarafından çağdışı olarak görülebilmektedir. Ancak hemen herkesin hemfikir olduğu bir tanım vardır ki o da ”bilim, sanat ve teknoloji alanında, çağın seviyesinde olmak” tanımıdır. Maalesef çağdaşlaşma kavramı günümüzde bazı kesimlerce tamamen yanlış anlaşılmıştır. Bazı insanlar çağdaşlığın, batılı devletler gibi giyinip kuşanmak, onlar gibi konuşmak, onların gelenek ve göreneklerine göre hareket etmek olarak algılamışlar ve bilim, sanat, teknoloji haricindeki tüm özellikleri yaşatmaya başlamışlardır. Oysa çağdaşlaşma, çalışmayı, ilerlemeyi, teknoloji, tıp, bilim, sanat alanlarında ileride olmaktır.

   Bir ülkeyi çağdaşlaştırmanın yolu, o insanların yeteri kadar çalışmasından, bilim ve sanatla uğraşmasından, mantık dışı uygulamalardan vazgeçmesi ile mümkün olur. Eskiden gavur icadı diye kimi teknolojik aletleri ülkesine sokmayanlar, zamanla yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve nihayetinde ortadan kaybolmuşlardır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı