Genel

Özgürlük ile İlgili Kompozisyon

                      ÖZGÜRLÜK KONULU KOMPOZİSYON

Özgürlük, her bireyin herhangi bir kişinin, kurumun, topluluğun veya kurallar bütününün etkisinde, zorbalığında kalmadan istediği gibi hareket etmesi, istediği gibi yaşamasıdır. Özgürlüğün temelinde insan hakları yatar ve insan haklarından en önemlilerinden biri özgürlüktür.

Ancak özgürlük, başkalarının hakkını çiğneme, başkasına zarar verebilme yetkisini vermez. Özgürlüğün önemi hem tek tek insanlar için hem de devlet veya topluluklar için çok büyüktür. Özgür olmayan insan sürekli bir baskı altındadır. İstediği şeyi yapamayan, baskı altındaki insan ise bir gün patlamak zorundadır. İnsana en çok eziyet eden durumlardan biri özgürlüğünün elinden alınmasıdır. Bir söz vardır: ”Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım.” demiş. Bu sözü özgürlük bazında da ele almak mümkündür. İnsan esaret altında olduktan sonra, istediği gibi yaşamayıp, istediği gibi gezip görmedikten sonra varlıklı yaşasa ne olur.

En önemli özgürlüklerden birisi de düşünce özgürlüğüdür. İnsanlar istediği gibi düşünebilmeli, istediği düşünceyi savunabilmeli ve bunu açıklayabilmelidir. Hiç kimse dininden, dilinden, mezhebinden, milletinden veya renginden dolayı yargılanmamalı, herkes istediği gibi yaşamalıdır. Türklerin de geçmişten beri en çok önem verdikleri değerlerden birisi özgürlüktür. Türklerde özgürlük kavramı önemli bir yer tutar. Bu nedenledir ki bilinen en eski Türk tarihinde bile atalarımız özgürlükleri uğruna savaşmış, ölmüş ve öldürmüşlerdir.

Özgürlük insanın gelişimini sağlayan, toplumların kalkınmasını sağlayan büyük bir değerdir. Esaret altında olan hiçbir devlet gelişemez, ilerleyemez. Bizler de öncelikle her türlü konuda özgürlüğümüzü kazanmak veya korumak için uğraşmalı, bu değere çok önem vermeliyiz.

Etiketler

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı