Genel

Destan Örnekleri – Kısa ve Uzun Destanlar

İnsanların veya toplumların hayatında iz bırakmış olayların veya kişilerin anlatıldığı şiir şeklindeki metinlere destan denmektedir. Düzyazı türünde bazı destan örneklerine rastlansa da, aslolan, destanın manzum şekilde yani şiir şeklinde yazılmasıdır. 
Sizler için kısa destan örnekleri hazırladık. Destan örneklerini inceleyerek, sizler de bu metin türünde kendi de metinlerinizi oluşturabilirsiniz.
KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI
Ahbaplar, bu destanı iyi dinleyin
Bu destan sizlere can verenlerindir
Dinleyin de başkasına siz öğütleyin
Bu vatan uğruna kan verenlerindir
Sizler yaşar iken huzur içinde
Nice erler yatmakta, kabir içinde
Dağlardan akan o suyu için de
Küçük bir dua edin can verenlere
Onlar hiç korkmadı, kılıca karşı
İnlettiler alemi, yeri ve arşı
Çekmek için bir an, şehitlikte başı
Atıldılar öne hiç çekinmeden
Rabbim razı olsun, tüm şehitlerden
Kurtardılar bizi, nice dertlerden
Köyler basıp yakan o namertlerden
Temizlediler bizi hiç çekinmeden
                             Rıdvan ÖZKAN
EJDER HAN DESTANI
Bir vakit, düşmanlar kana susamış
Çıkmış meydanlara ulu Ejder Han
Önüne geleni kesmiş ve asmış
Sel olmuş, göllere akmış bütün kan
Ejder şöhretini dünyaya salmış
Eski yiğitlerden, yalnız o kalmış
Gözü şahin, bileği taş, sözleri balmış
Herkesle arkadaş, dostmuş Ejderhan
Lakin gün gelmiş, devran da dönmüş
Düşmanın gözünü kanlar bürümüş
Ejder’e tenhada pusu kurulmuş
Al kanlar içinde kalmış Ejder Han
                        Rıdvan ÖZKAN
BEYLİK BABA DESTANI
Beylik Baba derler bir yiğit varmış
Atıyla ovalar, dağlar aşarmış
Onun cesaretine alem şaşarmış
Sen de mi öldün, ey Beylik Baba
Beylik Baba öldü ve namı kaldı
Ahretine büyük sevaplar aldı
Bu dünyada iken kaç köle saldı
Gönlü bol, geniş yol, mert Beylik Baba
Atını sürerdi, yıldırım gibi
Beylik Baba adamdı, adamın dibi
Korudu camiyi, mescit, mabedi

Anıldı dillerde hep Beylik Baba
                           Rıdvan ÖZKAN
Yorum bölümüne, yukarıdaki destan örneklerine benzer şiirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı