Fabl Örnekleri - Kısa ve Uzun Fabllar

Kısa, anlamlı ve eğitici fabl örnekleri hazırladığımız sayfamıza hoş geldiniz. Bu sayfada sizler için çeşitli fabl örnekleri hazırladık. Umarız hazırladığımız fablları beğenirsiniz. Fablın ne olduğunu bilmeyenler için kısa bilgi vermek yerinde olacaktır sanırız.

Fabl Nedir?
Fabl, şiir şeklinde (nazım) veya düzyazı biçiminde yazılan, insanlara bir ders vermek amacı ile hayvanların, bitkilerin veya cansız varlıkların konuşturulduğu, kişileştirildiği kısa metin türüdür. Fabllarda doğal olarak olağanüstü olaylar anlatılmaktadır; zira insan dışı varlıkların konuşması mümkün değildir. Bu yönüyle masala benzer. Ancak her masalda bir ders verme amacı yokken, bütün fabllar bir ders verme gayesi taşır.

                                    ÇEŞİTLİ FABL ÖRNEKLERİ

1) Şiir Şeklinde Fabl Örneği (Nazım olarak yazılmış fabl örneği)


TİLKİ İLE KÜÇÜK TAVŞAN

Bir zamanlar semizce, kurnaz bir tilki vardı
Sık sık ormanlığa, yemek için uğrardı
Bir gün yine o günlerden biriydi
Tilki açtı ve lakin, yine de çok diriydi
Girdi o ormanlığa, etrafına bakındı
Onun duyduğu ses, bir hayli tanıdıktı
Çalılardan zıpladı, bir küçük yavru tavşan
Birkaç saniyede, dereler tepeler aşan
Tilki seslendi ona: ''Bekle bir tavşan kardeş!''
''Biliyor musun, bu ormanda yoktur sana eş''
Yavru tavşan sevindi, azıcık da gerindi
''Doğru söylüyor tilki.'' deyip havalara büründü
Derken, iyice yanaştı, kurnaz tilki tavşana
Tavşan bilemedi, ne gelecek başına
Tilki bir hamle attı, tavşanın boğazına
Tavşanın canı erdi, durdu küçük ağzına
Derler ki dalkavuğa inanmayın, kanmayın
Birkaç güzel söze, sakın hiç aldanmayın
                                             R.ÖZKAN

                            -SON-

2) Fabl Örneği

KURNAZ TİLKİ İLE ÇİRKİN SESLİ KARGA

Tilki aç aç geziyordu. Uzun zamandır hiçbir şey inmemişti midesine. Karnını doyurmanın bir yolunu bulmalıydı. Derken altından geçtiği ulu çınar ağacının üstünden bir karga sesi duydu. Başını yukarı çevirip baktı. Karganın ağzında kocaman bir peynir parçası duruyordu. Bu peyni tilkiyi doyurmaya yeterdi. Hiç vakit kaybetmeden seslendi:
-Karga kardeş o mükemmel ses senin miydi? Yıllardır bu ormanda yaşarım, ama bu kadar güzel öten bir kuş görmedim.

Karganın hoşuna gitmişti bu sözler. Kendini daha fazla ispatlamak için yeni şarkılar söylemeyi düşündü. Daha ağzını açar açmaz, gagasındaki peynir yere düştü. Tilkinin isteği yerine gelmişti. Birkaç güzel söz ile peyniri kapmayı başarmıştı. Peyniri midesine indirdikten sonra aval aval bakan kargaya birkaç söz söylemek istedi.

-Eee, karga kardeş, övülmekten bu kadar hoşlanırsan olacak olan budur. Benden sana nasihat, her dalkavuğun söylediğine inanma. Yoksa ağzındakini de kaparlar böyle.

                                                                    -SON-


3) Düzyazı Biçiminde Fabl Örneği


KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞMEK

   Ucu bucağı görünmeyen engin ovalarda zebra sürüleri yaşardı. Yağmur yağdığı müddetçe, otları bol olur, asla açlık çekmezlerdi. Ancak bu zebraların keyfini kaçıran bir sıkıntıları vardı: Aslanlar. Aslanlar acıktığında bu zebra sürülerini avlayıp afiyetle yerdi. Alanlar için gün yine zebra avlama günüydü. Zebralar da bunun farkındaydı; ama ne çare, birileri aslana yem olacaktı.

   Bu zebraların arasında kurnaz ve kötü kalpli bir zebra vardı. Bir arkadaşını çağırıp ona şöyle dedi:
-Bak zebra kardeş, bu aslanlar er ya da geç bizi de yiyecek. Bunun için bir şeyler düşünüp önlem almamız lazım.
-Peki, ama ne yapabiliriz ki?
-Bak, kaç gündür nehir kenarında otlanıyoruz. Bu nehrin çok sığ olan bir yerini keşfettim. Aslan sürüsü saldırıya geçtiği an o sığ yerden karşıya geçeceğiz; böylece ikimiz de kurtulmuş olacağız. Ama sakın bu yeri diğer zebralara söyleme, yoksa hepsi oradan geçmeye çalışırsa biz aslanlara yem olabiliriz.
-Peki, güzel bir fikirmiş, öyle yapalım.

   Derken, aslan sürüsü çıkageldi. Saldırıya geçince bizim kurnaz zebralar planladıkları gibi nehrin sığ bölgesinden karşıya geçmek için atladılar nehre. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı: Timsahlar. Daha nehrin ortasındayken koca ağızlı timsahlara yem oldular.

   Belki anladılar yaptıkları şeyin kötü olduğunu ama iş işten geçmişti. Zor zamanlarda birlik içinde olunmazsa, engeller aşılamaz, kötü düşünenin sonu kötülük olur.

                                                                    -SON-


4) Fabl Örneği

                                                        KİBİRLİ TEMBEL KEDİ

Zamanın birinde, iyi bir aile tarafından sokaktan alınıp büyütülen bir kedi yavrusu varmış. Bu aile, ''Kedi büyüyünce, evimize dadanan fareleri de kovalar, böylece rahatlarız.'' diye düşünürmüş. Sahipleri tarafından iyi beslenen kedi kısa zamanda gelişip büyümüş.  Ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyormuş.
Arada bir sokak kedileri ile dalga geçer, kendisinin hiç yorulmadan beslendiğini, onlarınsa bir lokma yemek için çöp çöp dolaştığını anlatır dururmuş. Gel zaman git zaman, tembelliğe, yatmaya iyice alışan kedi artık hareket edemez hale gelmiş. Fare kovalamaktan aciz olan bir kediyi evde beslemek akıl karı değilmiş.
Bu aile, hiçbir işe yaramayan kediyi evden atmaya karar vermiş ve kediyi sokağa atmış. Vücudunun ağırlığı ile hızlı hareket edemeyen kedi, ne bir fare yakalayabilmiş ne de çöp konteynırlarına atlayabilmiş. Böylece zamanla zayıflayıp hasta düşmüş. Tembelliğinin ve kibrinin cezasını çekmiş.

İnsanlar başta olmak üzere bütün canlılar, çalışmak ve emek vermek zorundadır. İşlemeyen demir pas tutar misali, çalışmayan insanlar da zamanla iş yapamaz hale gelir ve ele güne rezil olurlar.

                                                                    -SON-

5) Fabl Örneği

                                                     KİBİRLİ KABAK

Ulu bir ceviz ağacının dibinde yeşeren bir kabak, büyüklüğü ile övünürmüş. Hatta gününü ceviz ağacının küçük ceviz meyveleri ile dalga gçerek geçirirmiş. ''Bak, siz kocaman ağaçta yetişiyorsunuz, ona rağmen küçücüksünüz; oysa bir de bana bakın, küçücük bitkime rağmen ne kadar da büyük bir bitkiyim dermiş.

Ceviz hasat zamanı gelmiş, ceviz sahipleri cevizlerini toplamak üzere gelmişler. herkes kibirli kabağın yanından geçmiş ama yüzüne bakan olmamış. Derken, ceviz sahipleri aralarında şakalaşmışlar. Birisi diğerine ''Sen cevizleri boşver, şu kocaman kabağı alsana!'' demiş. Diğeri ise ''Bırak o kabağı canım, kendisi kocaman; ama içi boş.'' demiş.


Kabak, çok incinmiş ve aklına cevizler için söyledikleri gelmiş. Cevizlerden özür dilemiş ve fiziki özelliklerin değil, iç güzelliğinin önemli olduğunu anlamış.

                                                                    -SON-

6) Fabl Örneği

                                         RÜZGAR İLE KAVAK AĞACI

Bir zamanlar, bir dere kenarında uzun mu uzun, bir o kadar da huysuz mu huysuz bir kavak ağacı yaşarmış. Etrafındaki en yüksek ağaç olduğundan, kendisi ile övünür dururmuş. Çok da mızmızmış. Ne zaman rüzgar esecek olsa, homurdanmaya, rüzgara sitem etmeye başlarmış.
Bir gün dayanamış ve içindekileri sayıvermiş rüzgara.

-Yahu rüzgar kardeş, nesin sen? İkide bir esip beni neden rahatsız ediyorsun. Bir işe yarayacak olsan tamam; ama hiçbir şeye de yaramıyorsun. Esip esip beni ve dallarımı rahatsız ediyorsun, demiş.
Rüzgar, bu sözlere çok alınmış. Oralardan uzaklaşıp başka diyarlara gitmiş. Uzun bir süre uğramamış oralara. Günler geçmiş, sonbaharda kavak ağacının da yaprakları bir bir dökülmüş. Kış mevsimi de rüzgarsız geçmiş. Tüm bu süre boyunca, kavak ağacı halinden çok memnunmuş.
Ama gel gör ki ilkbahar geldiğinde hiçbir ağaç çiçek ve yaprak açamamış. Kavak ağacı da tabii. Civarın en yaşlı ağaçları toplanıp durumu görüşmüşler, çiçek ve yaprak açamamalarının sebebini anlamışlar.

Rüzgarın, ağaçların aşılanmasında, yaprak ve çiçek açmasında büyük bir öneme sahip olduğunu anlamışlar. Durumu kavak ağacına da anlatmışlar. Ancak kavak ağacı dizini ne kadar dövse de rüzgarı geri getirememiş. Böylece diğer ağaçlar gibi kavak ağacı da zamanla kuruyup gitmiş.

Evrende hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Her şeyin bir görevi ve anlamı vardır. Evreni yaratan büyük yaratıcı, hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır.

                                                                    -SON-


7) Fabl Örneği

                                                         KALEM İLE SİLGİ

Kalem, sürekli silgi ile alay eder, kendisinin hamallığını yaptığını anlatır dururmuş. Kalem tarafından bir hamal olarak görülen silgi bu duruma çok üzülürmüş.

-Bak kalem kardeş, ben olmasam senin yazdıklarından bazı şeyler çok kötü sonuçlar doğurabilir. Beni küçümseme, benim de bir görevim var, dermiş.

Ama tüm bu söylenenler, kalemin umurunda bile değilmiş. Bir gün, sahibinin ticari bir işi ile ilgili yanlış bir şeyler yazmış. Kaleme çok kırgın olan silgi: ''Kibrinin cezasını çeksin.'' diyerek gerekli düzeltmeleri yapmamış. Bu yüzden kalemin sahibi iflas etmiş ve kalem bu duruma çok üzülmüş. Silginin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamış ama iş işten geçmiş.


                                                                    -SON-

Sizler için hazırladığımız fabl örneklerini beğendiyseniz lütfen kısa da olsa yorum yapınız.

İlginizi Çekebilir

52 Yorum

avatar

Güzel değil her yerde aynı bilinmedik fabllar lazım

avatar

Arkadaş, bunlar zaten benim kendi yazdığım, hiçbir kitapta olmayan fabllar. Yani yazarı benim, başka nerede var?

avatar

Helal sana koca yürekli reis.Sen boşver milletin lafını.Sen yazmaya devam et :)👍

avatar

Saol eline sağliķ

avatar

edebiyat ödevime malzeme oldun saollll

avatar

Saol haystımı kurtardın

avatar

Çok işime yaradı sağol

avatar

Hepsi güzel ama çok çok uzunlar. Birazcık daha kısa olabilirdi.

avatar

bu ne len
biz sana kısa diyoruz sen ne yazıyon

avatar

cokkkk güzel ama cok uzunlar evet unknown

avatar

yanıı guzel

avatar

İğrenç dermişim çok güzel

avatar

Çok uzun

avatar

Bence harika bazıları uzum diyebilir ama gayet iyiler bence zekadan sağlık çok güzeller

avatar

aynen ama uzun olmuş

avatar

bence cok uzun fabıllar

avatar

kalem ile silginin hikayesi var bende

avatar

işime çok yaradı sagolun

avatar

beğemedim

avatar

kendin yazmamışsın her yerde var

avatar

Hiç de uzun değil valla. Uzun diyenler yazmasın o zaman çok da güzel fabllar ellerine sağlık💫😊🌼

avatar

bence daha uzun olmalıydı çünkü çok kısalar hemen yazdım bitti ama yinede güzeldi tabiki o kadar güzel değildi açıkcası ben hiç beğenmedim bu fabllara puanım 00000000

avatar

Allah razı olsun çok güzel kaleme de ders olmuş bu arada

avatar

Merhaba süper fabllar

avatar

Süperrrrrrrrrrrrrr

avatar

Iyide bi sıkıntı var bana full a4 u doldurcak kadar uzun gerekiyor

avatar

Eywallah abi

avatar

Tsk. Çok guzel olmus

avatar

boook gibi hiçbirinin sonunda ders yok

avatar

Ben beğendim saol ,sınavdan 100 aldım. Kısa olmuş ama yinede güzel . Kısa diyenler ise uzun görmemiş benimki yarım sayfa bile olmadı.En beğendiğim 'KENDİ AĞZINDAN KUYUYA DÜŞMEK' en güzeli buydu .

avatar

gayet iyi fabl 'lar var

avatar

çok sağolun güzel fabllar var.

avatar

çook güzel olmuş elinize sağlık.

avatar

daha bilinmedik fabllar lazım bence

avatar

Hareket küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak diyonuzda bitanesi küfür etmiş acı onun yorumunu galdırın

avatar

Çok iyiler

avatar

Çok teşekkür ederiz size çok yardımcı oldunuz.Sakın yanlış anlamayın dalga geçmiyorum.👏👏

avatar

çok teşekkürler

avatar

Befendim elinize saglik

avatar

Güzel iyi ben türkçe öğretmeniyim güzel olmuş öğrencilerime fabl örnekleri bakıyordum bunları gördüm.

DİKKAT !!!
1- ''İsimsiz'' olarak yorum yapmak için ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''ANONİM''i seçin.
2- Takma adla yorum yapmak için ''ADI/URL''yi seçerek herhangi bir isim yazın.
3- Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
4- Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
5- Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
6- Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *