Genel

İnsan ve Çevre İlişkisi Kompozisyon

                                                       İNSAN VE ÇEVRE


Yaşadığımız çevre, bir anlamda yaşamımızı şekillendirmektedir. Bununla birlikte insanoğlu da, yaratıldığından bu yana yaşadığı çevreyi şekillendirmeye, değiştirmeye veya geliştirmeye devam etmiştir. Çevre, canlıların hayat sürdüğü bütün alanlar olarak tanımlanabilir. Bu alanların sahip olduğu özellikler, insanları olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir.

İnsan, yaşadığı çevreyi korumakla, güzelleştirmekle mükelleftir. Aksi takdirde hem çevreyi yenmiş hem de ona yenilmiş olacaktır. Çevreyi kirleten insan onu yenmiş demektir. Bununla beraber, kirlenen çevre de insanlara ve diğer canlılara zarar vereceğinden, çevre de insanı yenmiş demektir. İnsanlar çevreyi farklı şekillerde değiştirmektedir. Şehirleşmeler, yapılan yapay göletler, barajlar, setler hep insanoğlunun çevre ile ilişkisini göstermektedir.

İnsanoğlu, yaşamını sürdürebilmek için çevreye her zaman muhtaç olmuştur. En kaba tabiri ile beslenme ihtiyacı için çevreden faydalanmak zorundadır. Çevremizdeki bitkiler, çevrede yaşayan hayvanlar, insanın beslenme ihtiyacını gidermektedir. Bununla bilikte insanın çevreye verdikleri de azımsanamayacak kadar çoktur.

Örneğin insan, çorak toprakları, dağları ağaçlandırarak, susuz toprakları sulu hale getirerek çevreye katkıda bulunmuş olur. İnsan ve çevre hakkında şunu söyleyebiliriz: Ne çevre insansız pek bir anlam ifade eder, ne de insan temiz bir çevre olmadan bir anlam ifade eder. İnsana düşen görev, çevresini her zaman korumak ve güzelleştirmektir.

                                                                            -SON-

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı