Genel

Makale Örnekleri (Bilimsel – Akademik / Kısa ve Uzun)

Siz değerli okuyucularımız için her türlü makale türüne
örnekler hazırladık. Bilindiği gibi birçok makale çeşidi var. Bunlar bilimsel
makale, mesleki makale, edebi makale, akademik makale gibi makale türleridir. Sayfamızda hem kısa makale örnekleri hem de uzun makale örnekleri verilmiştir.
Makale Nedir?
Bir konu hakkında bilgi vermek, iddia edilen bir tezi
kanıtlamak ve bu doğrultuda okuyucuya ilgili düşünceyi kabul ettirmek için
yazılmış nesnel yazılara makale denilmektedir.
1- Bilimsel Makale Örneği
        TELEVİZYON İZLEMENİN ÇOCUKLAR
ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
   Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel deney ve araştırmalar,
uzun süre televizyon izlemenin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını
gösteriyor. Geçtiğimiz haziran ayında Kaliforniya Üniversitesi, ”Televizyonun
Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri” konulu araştırmasını tamamladığını
duyurdu. Araştırmanın vardığı sonuç, kimseyi şaşırtmadı; zira uzun süre
televizyon izlemenin çocuklar için zararlı olduğu bir kez daha kanıtlandı.
   Kaliforniya Üniversitesi Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Herley
Chasikov, günde en az 3 saat televizyon izleyen çocuklarda, beyin hücrelerinin
hızla öldüğünü ifade etmiş ve çocukların uzun süreli televizyon izlemelerinden
uzak tutulması gerektiğini açıkladı. Yine yapılan deneyler neticesinde, uzun
süre televizyon izleyen çocukların dikkat eksikliği yaşadıkları, bir duruma
odaklanamadıkları açıklandı.
   Televizyon izlemenin olumlu etkilerinin de olduğunu ifade
eden Chasikov, aşırılık olunca bu olumlu etkilerinin, olumsuz etkiler yanında
sönük kaldığını belirtti. Durum böyle olunca çocukların televizyondan uzak
tutulması gerekmektedir. Ebeveynler, çocukları ile daha fazla vakit geçirmeli
ve televizyona alternatif olacak başka sosyal uğraşlar bulmalıdır. Aksi
takdirde, gelecekte asosyal, sahip olduğu zekayı kullanamayan, uyuşuk ve tembel
bireyler yetiştirilmiş olacaktır.
                                                                       -SON-

2- Akademik Makale Örneği
                                   TÜRÇEDEKİ YABANCI SÖZCÜKLER
   Yaşadığımız teknoloji ve bilgi çağında her türlü bilgi,
şimdiye kadar hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde yayılıyor. Özellikle
internet gibi etkileşim ağlarında uluslararası her türlü kaynağa ulaşmak
mümkün. durum böyle olunca her dil, başka dillerden etkinmekte, başka dillere
ait olan sözcükleri kendi bünyesine toplanmaktadır.
   Nihayetinde Türkçe de bundan nasibini almıştır. Bilgisayar
donanımlarının neredeyse tamamının adları İngilizce şekliyle dilimize
girmiştir. Bu sadece bilgisayar donanımları ile de sınırlı değil elbette,
gelişen ve değişen teknolojiye ait birçok kavram dilimize yabancı haliyle
geçmiştir. Sohbet yerine ”chat”, özel mesaj yerine ”pm” (private message),
fare yerine ”mause” ve dahası; check-up, star, shoe, download, fast-food,
selfie gibi yüzlerce yabancı sözcük kullanılmaktadır.
   Dili korumak gerekir, dil bir kere bozuldu mu onu
iyileştirmek, eski haline getirmek neredeyse imkansızdır. Örneğin dünyada bir
akım haline gelen ve belki de en çok kullanılan sözcüklerden bir tanesi
”selfie” dilimize bu şekilde girdi. Bir süre sonra bu sözcük yerine ”özçekim”
sözcüğü getirildiyse de artık bunu kimse kullanmadı; zira halk alışık
olduğundan kolay kolay vazgeçmez.
   Türk Dil Kurumunun 1998 yılına ait bir çalışması var.
Yapılan araştırmaya göre, hazırlanmış TDK Sözlükte toplam 98 bin civarı kelime
var ve bu kelimelerin sadece 46 bin kadar sözcüğü Türkçe. Bu aslında korkunç
bir sayı; bu durumu düzeltmek ise neredeyse imkansız.
   1920’li yıllarda çeşitli yayın ve basın organlarında
kullanılan yabancı sözcük oranı %70 civarındaydı. Bu yabancı sözcüklerin çoğu
ya Arapça ya da Farsça kökenliydi.  Mustafa Kemal’in rehberliğinde
başlatılan 1928 Yazı Devrimi ve 1932 Dil Devrimi, ülkemizin dili için çok
önemli gelişmelerdi.  
   Dilimizde halen yirmi bine yakın yabancı sözcük
bulunmaktadır ve dilin artık temizlenmesi gerekmektedir. Bu da ancak; atatürk
devrinde yapıldığı gibi devrim sayılacak değişikliklerle yapılabilir.
                                                                      -SON-
3- Edebi Makale Örneği
                                                  İNANMAK BAŞARMAKTIR

    Başarının olmazsa olmazı sağlam bir inançtır. İnanmadan yapılan her iş, kökleri kesilmiş bir ağacı andırır. Köklerinden mahrum kalmış görünürdeki ağaç bir müddet sonra nasıl kurumayla yüz yüze kalıyorsa, inanmadan yapılan her işte bir müddet sonra başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla yapılan işlerin başarıya götüren temeli, olmazsa olmaz birinci adımı inanmaktır.
    Başarıda bir diğer unsur ise, yapılan işte devamlılık esasıdır. Azda olsa devamlılık, çok olduğu halde kesintiye uğrayan işten daha etkili ve verimlidir. Unutulmaması gereken şey, mermeri delen azda olsa devamlı olarak akan su damlasıdır.
    Peygamber Efendimiz (s.a.s); azda olsa devamlı olarak yapılan ibadeti, taati övmesi ve insanları buna teşvik etmesi bunun en güzel delilidir.
    Bir başka önemli unsur olarak ta, yapılacak işin ilmi boyutunu bilmektir. İlmi boyutu bilinmeden yapılan her işin sonu başarısızlıklara gebedir. Mesela kasaplık ilmini bilmeden bıçağı eline almak, araba kullanma yöntemini bilmeden direksiyon başına geçmek, hızar kullanmayı öğrenmeden onunla ağaç kesmeye çalışmak nasıl bir sonuca götürür, az buçuk tahmin edilebilir.
   Bu örneklerden de açıkça anlaşılacağı üzere, başarının anahtarlarından birisi de, ilmi boyutunu, yöntemini en ince ayrıntılarına varıncaya dek ihmal etmeksizin öğrenmektir.
   Başarı elde etmede bir diğer hususta, adım adım ilerlemedir. Birinci, ikinci, üçüncü basamakları aşmadan direk olarak yedinci, sekizinci, dokuzuncu basamaklara ulaşmaya çalışmak, aceleci davranmak hedefe ulaştırmayacağı gibi, elde edilenleri de kaybetmeyle bizleri yüz yüze getirebilir. Bir çiçek direk olarak olgun meyveye durmadığı gibi, başarıya da direk olarak varılamaz. Her şeyin belli bir süreç seyri olduğu gibi, başarının da gelmesi belli bir süreci takip etmesiyle olur.
   Her yolun iniş, çıkış, düz tarafları olduğu gibi, başarıya giden yollarda da birçok kolaylık ve zorluklar insanı karşılayabilir. Önemli olan kolaylık anlarındaki duruşumuzu, azmimizi, heyecanımızı, zorluk anlarında da sergileyebilmektir. Yılmamak, duraksamamak temel prensiplerimiz arasında olmalıdır. Muhakkak ki başarı ve mutluluk ancak yılmayanlara arkadaştır…
                                                                      -SON-

4- Mesleki Makale Örnekleri
                                                              AKILCILIK AKIMI
   Aklını kullanmak, düşüncesini devreye
sokmak,kendi iradesini kullanmak anlamlarında kullanılır. İnsanlar genellikle
akılcılık denilince saf aklını devreye sokmayı anlamışlarsa da çoğu kez farklı
farklı anlamlarda da kullanılmıştır.
   Örneğin; kimisi aklı tek yol gösterici olarak
alırken kimisi de akılla beraber kullanılması gereken duyguları ve idealleri ön
plana alır. Platon akılla beraber duygularımızın da önemine değinir. Ama Aristo
ise aklı tek kaynak olarak ele alır. İslam düşüncesinde ise akıl denilince
aklımıza ibn-i Rüşt gelir. İslam’da akıl insanın yeryüzünü inşa etmek ve
kendisini Yaratan ilahı bulmak için en önemli yol göstericidir. Kur’an bir çok
konuda insanları düşünmeye sevk eder. Mesela “Akletmez misiniz?” “İbret almaz
mısınız?” der. 
  Akıl insanın yeryüzündeki pusulası adeta kullanım
kılavuzudur.  Bir elektronik makineyi nasıl kullanma kılavuzu olmadan
kullanamıyoruz, yeryüzündeki olayları, insanın varoluşu, dünyadaki ilişkileri
de akıl olmadan anlamak imkânsızdır. Burada bana göre dikkat edilmesi gereken
nokta; insanın sadece aklını tek yol gösterici olarak alması onu
ilahlaştırması, adeta ben en doğruyu biliyorum demesidir. İşte o zaman akıl
kendi kuyusunu kendisi kazar ve asıl görevini yani doğru ile yanlışı ayırt etme
görevinin dışında kullanır. 
   Bazen halkımızın da dilinde de akılla ilgili
deyimler kullanılır. Mesela akl-ı evvel, aklı bir karış havada gibi…Şimdi
aklımızı kullanmak ile aklımızı ilahlaştırmak arasındaki ayrımı daha net
anlamamız lazım.  Aklını kullanmak yeryüzünde olan her şeyin sahibini
tanıyarak ondan en güzel şekilde istifade yani faydalanmaktır. Aklını
ilahlaştırmak ise kendi yaratılışını unutarak  her şeyi kendisinin aklıyla
olduğunu iddia etmektir.
   Şimdi işte burada bizler akla gereken değeri
verip sonuna kadar kullanmalıyız ama onu var edeni unutmamak kaydıyla.
Saygılarımla… (Haydar ŞAHİN)
                                                                      -SON-
                                                  Diğer Makale Örnekleri
                                                 KÖTÜLÜKLERİN ANASI

     İnsan, aklıyla yeryüzünde hareket eder.
Ve insanı değerli kılan en önemli varlığı aklıdır. Şimdi aklımız olmasaydı
mesela ne kadar karmaşıklaşırdı her şey.
     İşte alkol her şeyden önce aklımızı
başımızdan alır ve en değerli varlığımızı kıymetsiz hale getirir. Oysa insan
yeryüzünde varlıkların en şereflisi ilan edilmiştir Allah tarafından. Alkol
alan bir insanın her şeyden önce kendisine faydası olmadığı gibi kendisine
saygısı da yoktur. Evindeki huzursuzluğu, ailesine karşı vurdumduymazlığı,
toplumuna karşı isyanı, evladına karşı merhametsizliği ve en önemlisi kendisini
yaratan Allaha karşı isyanı ,verdiği can emanetini boş yere bir anlık zevk için
harcayışını sayabiliriz. Boşuna bütün kötülüklerin anası olarak
tanımlanmamıştır. 
Ne yazık ki özellikle televizyonlarda bunu meşru bir şeymiş
gibi insanlara seyrettirilmektedir. Oysa bilinçli bir televizyon izleyicisi
bunların farkına varır. Ve kendi ahlakını bozacak bu davranışlara özenmez. Ama
çocukların kendini koruması için de biz büyüklerin izlenen programları iyi
tanımalı, hangisinde ne var iyi tahmin edip gereken yerlerde anlayışla
müdahalelerde bulunmalıyız. Alkol insan hayatına getirdiği sayısız zararları
olduğu gibi toplumsal birçok zararları da vardır. İnsanların sarhoş olup sokak
aralarında naralar atması diğer insanları rahatsız eder. Sarhoş haldeyken
işlenen günahlar ise sayılamayacak kadar çoktur. Sarhoş bir insana güvenilmez
çünkü içki ile başlanan bir günah diğer günahları da beraberinde getirir.
İnsanların bu ortamlarda bulunmaması eğer çevresinde böyle tanıdıkları varsa
onları yaptıkları yanlış konusunda uyarmalı ve tövbe etmelerini sağlamalıyız.
İçki içen bir insan Allah’a karşı olduğu ve şeytanı dost edindiği için hem bu
dünyada rezil olduğu gibi öbür dünyada da rezillerden olur.
    Bunlar ve daha birçok sebepten
dolayıdır ki; alkolün bir keresi yoktur. Şeytanın ağına bir düştün mü daha
kurtulamazsın. (Haydar ŞAHİN)
                                                                      -SON-
                                                           BATI HAYRANLIĞI 

      Özellikle son yüzyılda
toplumda meydana gelen krizlerin kurtarıcısı olarak batılılaşmayı, batı hayranlığını
baş sıraya koyabiliriz. Sosyolojik olayların tahlilinde güçsüz toplumların,
kendilerinden daha güçlü ve ileri olan toplumları her yönüyle taklit ettikleri
görülmüştür. Tarih dikkatli bir şekilde incelendiğinde, bunun hep böyle devam
ettiği ve devam edeceği gözden kaçmayan bir gerçek olarak karşımızda
durmaktadır.
       Bugün toplum olarak
giyim kuşamı, yemesi içmesi, ev düzeni, eğitim tarzı, mimarisi, vb. batıdan
ayırt edilemeyen bir toplum ile karşı karşıyayız. Kendi kültüründen bihaber,
gelenek ve yaşam tarzından uzak, tarihinden hiçbir iz taşımayan, inançlarını
hor gören bu toplum, yeniden dirileceği, ayağa kalkacağı asli unsurlarını
yitirmiştir. Yalnızca gününü gün etmeye bakan, iş yeri, mutfak ve lavabo
üçgeninde bir hortum görevi gören bu kalabalık yığın, batı hayranlığının
kurbanı olmuştur. Aşığına bakarken gözleri kamaşmış, gerçekleri göremeyecek
kadar körleşmiştir. Özne olmaktan uzaklaşarak nesneleşmiş, aşağı bir konuma
düşmüştür. Etken değil edilgen, etkileyen değil etkilenen olmuştur. Sorgulamayan,
düşünmeyen, analiz edemeyen, hedef ve amaçlardan yoksun bir kalabalık…
      Toplumun yeniden ihya ve
inşası; tüm yönleriyle batıyı taklit etmekten uzaklaşıp, kendi tarihsel
miraslarına sahip çıkmasıyla ancak gerçekleşebilir. Kendi inanç, kültür,
gelenek ve yaşam tarzını batının fen ve teknolojisiyle birleştirebilen bir
toplum artık nesne olmaktan çıkıp özne, edilgen olmaktan etken olmaya doğru yol
alabilir. (Ramazan ASLAN)
                                                                      -SON-
                              İKİ KOLLU TERAZİDEN MEDET UMMAK (ADALET)

    Çoğumuz hayatta pek çok şeyin eşit
dağıtılmadığını insanların eşit olmadığını, aldatıldığımızı yani adaletin eksik
olduğunu düşünürüz. Çünkü adalet denilince bizim aklımıza sadece eşitlik gelir
bir de iki kollu terazi. Oysa çok kollu olmalıdır adalet, çok fazla kollu. Bizler
basite indirgedikçe iki kollu terazi kadar basite iner adalet. Evet o kadar
mümkündür eğer medet umarsak sadece iki kolu olan bir teraziden.
     Adaleti belki hiç bulamamızın
sebebi yahut sürekli ondan şikayet etmemizin nedeni b onu mahkemelerde terk ettiğimizdendir.
Belki ona hayatımızda yer verebilseydik yani onu içimize alabilseydik bu kadar
uzaklaşmazdı bizden. Kişi adaletten bahsedebilmek için önce kendinden emin
olmalıdır. İnsan belki herkesi her şeyi eşit sevemez, her şeye gönlü ısınamaz
belki fakat her şeye karşı adaletini korumalıdır en basitinden insan
bahçesindeki iki çiçek örneğine bile eşit davranmalıdır. Birine çok verdiği
mahsulü onu adaletsiz yapacaktır. Eksik kalan önce çürüyecek sonra ise
çevresine zarar verecektir.  Yani eksiklik en baştadır. 
   Her şeyi
düzeltmeye kendimizden başlamalıyız diyoruz hep, adaleti düzeltmeye de
kendimizden başlamalıyız. Nerede kimi kayırıyoruz nerede kimi çiğniyoruz..
Belki bir liste çıkarsak en suçlu kendimiz çıkacağız belki en adaletsiz. Fakat
dünya  mükafatlandırılmak için geldiğimiz bir yer olmadığından kendimiz ve
çevremiz de tastamam olsa adaletin dosdoğru olacağını söyleyemeyiz. Çünkü bir
kez her insan aynı iradeye sahip olmadığından yine ve yine patlat verecektir
bir yerden hayat. Yapmamız gereken kendimizi doğru kılıp yaratıcının iki kollu
değil de çok fonksiyonlu terazisine bırakmalıyız kimi şeyleri.
   Adalet ne kadar şikesiz yapılmaya çalışsa da
dünyanın kuralı gereği bu durumdan memnun olmayacak insanlar çıkacaktır.
Sorumlu olduğumuz kadarını yerine getirmek ve gerisini yaratıcıya bırakmak en
akıllıca olanı olacaktır.
                                                                      -SON-

                                                             DİNİ BAYRAMLAR

   Her dini ve düşünce akımlarının kutsal kabul
ettikleri bayramları vardır. İslam müntesiplerinin de iki tane kutsal gördüğü
bayramı ( Ramazan ve Kurban) bulunmaktadır. Bu bayramlar; kulluk ve itaatin
doruğa ulaştığı, birlik ve beraberlik duygularının tazelendiği, tefekkür ve
tezekkürün farklı boyutlara ulaştığı yenilenme ve arınma anlarıdır.
    Yıl boyunca yıpranan bedenler, kirlenen
ruhlar, sığlaşan düşünceler bu zaman dilimleriyle onarılıp, temizlenerek
yeniden hayat bulurlar. İncelen kardeşlik bağları bu zamanlarda yeniden
güçlendirilir, gündemler Allah (c.c) ile tekrar ihya ve inşa edilir. Yardım eli
bekleyen mazlum, mustazaf, biçare susuz yüreklere bir can suyu yetiştirilir.
Kardeşler arasındaki kırgınlıklar, dargınlıklar, küslükler bu zamanların
bereketiyle yerini barış, huzur, sükûnet ve güven ortamına bırakır. Aile
bireyleri arasındaki mesafeler olabildiğince kısalır. Uzun bir aradan sonra
görüşemeyen dost ve ahbaplar, bu bayramların rahmetiyle yeniden buluşup,
görüşerek, sevgi ve ülfet bağları korunup kuvvetlendirilir.
   Çocuklar bu bayramlarla daha da bir neşe,
sevinç ve mutluluk içerisinde kendilerini hissederler. Başlarını okşayan eller,
kendilerine yapılan ikramlar, özel olarak seçilmiş hediyeler onların iç
dünyalını farklı âlemlere taşır. Komşular arasındaki ziyaretleşmelerle
sıkıntıda olanlardan haberdar olma, sevinçleri paylaşarak artırma, hüzün ve
sıkıntıları paylaşarak azaltmayla bereketli ortamlara zemin hazırlar,
bayramlar…
   Yapılan alışverişlerle piyasanın canlanması,
esnafın yüzünün gülmesi, çarşı ve pazarların cıvıl cıvıl olması da bu
bayramlarda gelen farklı güzelliklerdir.
    Dışarıya taşan, sokak ve caddeleri bayram
namazı için dolduran yaşlısı, genci, çocuğuyla bir bütünlük oluşturur
bayramlar… Namazın bitimiyle dünya hayatından ahirete göçen geçmişlerin
mezarlarını ziyaret etmeyle sadece yaşayanları değil, vefat edenleri de
unutturmaz bu güzelim anlar. Güzel bir vefa özelliği kazandırır insanlara…
Onların vesilesiyle dünya hayatını sorgulama, yapılan kulluğu yeniden gözden
geçirme, kendine çeki düzen vererek toparlanmaya imkân sağlar bayramlar… Ne
mutlu bayramların hakkını vererek, onlardan hakkıyla ders alabilenlere…(Ramazan ASLAN) 
                                                                      -SON-
                                                                         AÇLIK

    İnsan imtihan olmadığı her şey hakkında
çok rahat konuşabilmekte ve yorum yapabilmektedir. Bu insanın yaratılışındaki
bencilliğindendir.  O yüzdendir ki sınanmadığımız acılar üzerine
konuşmanın her vakit daha kolay olduğu. Açlık da bu imtihanlar içinde yerini
hallice almış bir duygudur.
    Çok şey söylenebilir bunun üzerine fakat
önce yaşamış olmak gerekir.  Yani ‘ kişinin tuzunun kuru olması ‘ meselesi
oldukça yaralayıcıdır. Ciddi manada bu duyguyu tatmamış birinin de bunun
üzerine konuşması fevkalade çirkin ve itici olacaktır. Bir yemek var iken
yemeyerek aç kalmak vardır bir de hiç bir şey olmaz iken yani yoksul iken.
Kısacası mesele keyfi açlık değildir. Açlık duygusundan söz ederken belki de
insanların aklına hemen Afrika gelir çünkü hakikaten açlık denilince
sanırım  akla ilk  orası gelmelidir de.  Eti kemiğine yapışmış
koyu tenli yarı çıplak vaziyette binlerce çocuk.. İşte gerçekten orada açlıktan
bahsedebiliriz. İşte gerçekten orada sınavdan bahsedebiliriz. İnsanın hayatında
ekmek parası derdi yüzünden gelişememesi ve bunun her şeye engel olması kadar
rezil ve aşağı durum yoktur.  O açlık duygusu insanı başka hiçbir şeyi
düşünmeye itmez sürekli bağıran bir mideyi doldurmak zorundasınız ve dahası
sefilsinizdir. Eğitim, gelişmek, hayat , huzur ve benzeri gibi şeyler akla hiç
gelmez çünkü her şeyin üzerini döverek örten bir açlık duygusu vardır. Yani
güçsüzlük , yani yılmışlık. Biraz düşünelim kabul edecek mi o kara yağız
çocuklar kabul edecek mi ceplerimizdeki adaletsizliği.
   İhtiyaç halinde değil her haliyle düşünmeliyiz
açlık duygusuyla savaş veren insanları. Bu hepimizin sorumluğudur. Hepimizin
omzuna yüktür.  Belki sadece biraz daha düşünmeliyiz belki sadece biraz
daha ‘ onlar ‘ olabilmeliyiz. 
                                                                      -SON-
Sizler için hazırladığımız makaleleri inceleyerek bir makalede hangi anlatım tarzının benimsenmesi gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Lütfen sunduğumuz makaleler ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi dile getirmeyi unutmayın.

Etiketler

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. MAKALELERİN KONULARI ÇOK İYİ SEÇİLMİŞ FARKLI BİR GÖZLEM FARKLI BİR DAVRANIŞ BOYUTU KAZANDIRILMIŞ

  2. Bu makalelerin yazarı kim acaba ödevlerimizde kaynakça kısmında isteniyor acaba yardmcı olur musunuz

    1. Kaynak olarak sitenin adını gösterebilirsiniz. Makaleler ise Rıdvan ÖZKAN, Ramazan ASLAN ve Haydar ŞAHİN'e ait. Genellikle isimler yazılmış zaten. Yazılmamış olanlara da Rıdvan ÖZKAN olarak yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı