Kaygusuz Abdal Kimdir Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET

Kısaca Hayatı

Kaygusuz Abdal 1341 yılında doğmuş, 1444 yılında ise vefat etmiştir. Asıl adı Alâeddin Gaybi’dir. Alevî ve Bektaşî halk ozanıdır. Babası Alâiye beyi olan Hüsameddin Mahmud’un oğludur. İyi bir eğitim almıştır. Genç yaştayken Abdal Musa’ya derviş olmuş ve Kaygusuz lakabını almıştır. XIV. yüzyıl başlarında Mısır’da tekke açmıştır. Daha sonra Hicaz, Irak ve Suriye’yi dolaşarak Anadolu’ya geri dönmüştür. Trakya bölgesinde de bulunmuştur. Yunus Emre’nin izinden giden şairlerdendir. Ancak yapılan son araştırmalarda Kaygusuz Abdal’ın alevi ya da Bektaşi olmadığı ortaya çıkmıştır. Hem hece ölçüsü hem de aruz ölçüsü ile çeşitli şiirler yazmıştır.

Eserleri:

Mensur Eserleri: Vücûtname, Kitab-ı Miğlate, Budalamane
Manzum Eserleri: Gülistan, Divan, Mesnevî-i Baba Kaygusuz
Diğer (hem manzum ve hem de mensur) Eserleri: Dilgüşa, SaraynameKaygusuz Abdal Edebi Kişiliği

Kaygusuz Abdal, Yunus Emre’yle beraber Türk dilinin güçlenmesinde ve günümüze kadar ulaşmasında oldukça büyük paya sahiptir. Türkçe kelime hazinesi oldukça güçlü olan bir şairdir. Eski Anadolu Türkçesindeki bütün özellikleri gösterir. Atasözleri ve deyimleri eselerinde etkili bir şekilde kullanmaktadır.

Eserlerinde tasavvufa ait sözlerin büyük bir ustalıkla kullanıldığı görülmektedir.
Kaygusuz Abdal, hem nazım hem de şiir türlerinde eserler bırakmıştır. Şiirlerinde din ve irfan konularını ele almıştır. Nazım türündeki eserlerinde ise genel olarak İrfani risaleleri kaleme almıştır. Şiirlerinde hem aruz hem de hece veznini başarılı şekilde kullanmıştır. Aruz vezni ile yazdığı eserler gazeller, mesneviler, kasidelerdir. Hece vezni ile yazdığı eserler ise şathiye, nutuk, ilahi şekillerindedir.

Kaygusuz Abdal, dini eserlerinde Allah’ın sıfatlarından, Hz. Muhammed’den, diğer Peygamberlerden, meleklerden, kutsal kitaplardan, Ehl-i Beyt’ten, ahiret hayatından ve namaz, oruç gibi ilkelerden sıkça bahsetmekte ve bunları Kuran’dan ayetlerde ve Peygamber Efendimiz’in söylediği hadislerle desteklemektedir.

Nesirlerle yazılan eserleri de bulunmaktadır. Aruzla yazdığı bütün şiirleri divanında toplamıştır. Caferiyye adında gelecek ile alakalı gerçekleşecek olayları anlattığı bir fal kitabı da bulunmaktadır. Bektaşiler arasında da oldukça saygın bir yere sahip olan Kaygısız Abdal’a ithafen çizilen portrelerde bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir

1 Yorum

DİKKAT !!!
1- ''İsimsiz'' olarak yorum yapmak için ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''ANONİM''i seçin.
2- Takma adla yorum yapmak için ''ADI/URL''yi seçerek herhangi bir isim yazın.
3- Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
4- Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
5- Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
6- Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *