Ruşen Eşref Ünaydın Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Ruşen Eşref Ünaydın 18 Mart 1892 tarihinde İstanbul’da Dünya’ya gelmiştir. Galatasaray Sultanisinden sonra Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiştir. İstanbul’un çeşitli okullarında 1911 – 1918 seneleri arasında edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Öğretmenlik yapmış olduğu senelerde çevirileri ilkyazı hayatına atılmıştır ve ilk yazılarını Tevfik Fikret’in de teşvikiyle Servet-i Fünun’da yayımlamaya başlamıştır.
İstanbul’u tasvir etmekte olan Ayrılıklar isimli kitabından ötürü kendisine “İstanbul Seyyahı” ismi verilmiştir. 1920’de Ankara’ya gitmiş ve Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın olduğu senelerde Anadolu’nun içerisinde bulunduğu haleti ruhiyesini anlatmakta olan yazılar kaleme almıştır. 1923 senesinde Afyonkarahisar’dan milletvekili olarak seçilmiş ve meclise girmiştir. Anadolu Ajansı’nın kurucu idare meclisinde ve harf inkılabı komisyon üyeliklerinde de bulunmuştur. Ruşen Eşref Ünaydın 21 Eylül 1959 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Eserleri
Diyorlar ki(1918), Tevfik Fikret(1919), Geçmiş Günler(1919), İstiklal Yolunda(1922), Damla Damla(1928), Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat(1918), Boğaziçi-Yakından(1938), Atatürk(1953), Atatürk ile Milli Tesanüt(1954), Atatürk’ü Özleyiş(1957)

UZUN


Ruşen Eşref Ünaydın Hayatı Uzun
Askeri Baytar Alisi ve Darülmuallimi’ni Ali’de Türkçe ve Fransızca öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. Yazarlık hayatına 1914 senesinde mütercimlik ile başlamıştır. 1918 senesinde ise Yeni Gün muhabirliği görevini üstlendiği sıralarda Kafkasya’ya girmiştir. Tasvir-i Efkâr muhabiri olduğu sıralarda ise görev üzerine Sivas’a gitmiştir.
Tedrisat, Donanma, Servet-i Fünun, Türk Yurdu, Mecmua gibi yayınlarda yayımlamış olduğu mensur şiir, mülakat ve hatıra türündeki eserleri ile tanınmıştır. Şiir ve mensur şiirlerinden daha çok anı ve gezi yazıları, mülakatları ile edebiyatımızda kendisine yer edinmiştir. Sunmuş olduğu eserlerini akıcı bir üslup ile yazarak mensur bir şiir havasının içerisinde kaleme almıştır. 1920 senesinde TBMM Hükümeti’nin yapmış olduğu çağrı üzerine Ankara’ya giderek Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır ve 1922 senesinde Buhara elçiliğine başkâtip olarak atanmıştır. Lozan Konferansı dönemlerinde matbuat müşavirliği görevlerini üstlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2. 3. Ve 4. Dönemlerde Afyonkarahisar milletvekili olarak görev yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinde bulunduktan sonra; Budapeşte, Atina, Tiran Elçiliklerinde görev yapmıştır. Atina, Roma ve Londra büyükelçiliklerinde de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1937 senesinde gerçekleştirilen Trakya Manevralarına katılmıştır ve yabancı heyetlere eşlik etmiştir. 1952 senesinde emekliye ayrılmıştır.  

Edebi Kişiliği
Mütareke ve Milli Mücadele’nin devam ettiği dönemlerde kuvvetli bir tarih bilinci ile eserlerini kaleme almıştır. O yıllarda yaşanan karamsar ve ezici atmosferin çevresinde bunalmış olan dimağlara azim, iman ve ümit aşılamıştır. Yaşanılan kara günlerin ne olursa olsun aşılayacağını dile getirerek cephede bulunan askerlerin hem de cephenin gerisinde yer alan halkın mukavemetini körüklemeye çalışmıştır. Türk Dilini oldukça iyi kullanmıştır ve kendine özgü olan bir üslubu bulunmaktadır. TDK’nın kuruluşunda rol alan etkin isimlerden birisi olmuştur. Atatürkçülüğü savunan öncüler arasında da yer almaktadır. Yazıları ile insanları karamsarlıktan kurtarmaya çalışarak o yıllarda toplumun direncini yüksek tutmaya çalışmıştır. 

İlginizi Çekebilir

DİKKAT !!!
1- ''İsimsiz'' olarak yorum yapmak için ''Yorumlama Biçimi'' bölümünden ''ANONİM''i seçin.
2- Takma adla yorum yapmak için ''ADI/URL''yi seçerek herhangi bir isim yazın.
3- Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
4- Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
5- Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
6- Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *