Genel

Etkileyici İnavasyon Örnekleri

İnavasyon için farklı tanımlamalar kullanılmış olsa da ortaya çıkarılmış bir ürünün yenilikçi bakış açısıyla değiştirilmesi ve uygun bir zeminde ekonomik değer kazanması olarak nitelendirilebilmektedir. Ülkelerin gelişmesi için modern çağa ayak uydurması, inovasyon ile mümküdür. Böylelikle ortaya çıkartılan ürün desteklenebilir nitelikte olup hem ülke ekonomisine hem de ülkenin gelişimine destek olur.

Bu yazımızda inovasyon, inovasyon nedir ve inovasyona örnek olarak verilebilecek bazı ürün veya süreçlerden bahsedeceğiz. Dolayısıyla ülkelerin gelişimi ve farklılık yaratmasının temel kaynağına girmiş olacağız.

İnavasyon Nedir?

İnavasyon, yeni fikirlerin farklı bakış açılarıyla ortaya çıkarılmış ürüne yenilikler getirmek ve değiştirme, geliştirme süreçlerinin hepsini kapsayarak ekonomik bir değer haline getirmektedir. Ancak inovasyonun net bir tanımı yapılmamış ve farklı ifadelerle ‘ürünün veya sürecin değişimi ve gelişimi’ olarak adlandırılmıştır.

Ülkeler, gerek Start-Up projeleriyle gerek kendi üretim süreçlerinde yenilikler katarak inovasyonu desteklemektedir. Bunun yapılması adına projeler, seminerler ve konferanslar düzenlenerek inovasyonun büyük bir değer olmasından bahsedilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde görülen bu durum, ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmasında da büyük rol oynamaktadır. Çünkü inovasyon yalnızca ürüne ekonomik değer kazandırmakla kalmaz, farklı alanlarda ön plana çıkartarak ülkelerin geleceği açısından farklı alanlarda yön verir.

Büyük şirketlerin yapılarına bakıldığı zamanda yenilikçi ve yaratıcı insanların çalıştığı görülmektedir. Bu noktada yatırımlar, yenilikçi ve yaratıcı insanlara verilerek dünyayı şekillendirebilecek fikirlerin hayata geçirilmesinde aktif görev üstlenir. Bunun bazı sebepleri vardır ve uygulama sahalarında faaliyet gösteren fikirlerin yol haritası her zaman değişikliğe yönelik olmuştur. Böylelikle modern zamanın insanlarına en iyi fikirler sunulmuştur. Bu noktada çağın ihtiyaçları ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanların gerekliliklerini değişmesi de etkili olmuştur.

İnavasyon Örnekleri

Farklı düşünce metotlarıyla oluşturulmuş binlerce inovasyon örnekleri mevcuttur. Bunların bazılarına örnek verilecek olursa eğer şunlar karşımıza çıkardı:

  • Zamanımızın büyük çoğunluğu telefonlarda geçirdiğimizi düşünürsek su geçirmeyen telefonlar yaratıcı bir düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Yüzeyi değiştirilebilen banklar, yağmur sonrasında parka gitmeniz veya farklı bir durumda oturmanız halinde uygulanan yenilikçi bir yaklaşımın eseridir.
  • Asansörlerin çağırma tuşu da yaratıcı fikirler arasında yer alarak inovasyona dahil edilen yenilikçi bir düşünce olmuştur.

Detayl bilgi için: https://www.ekishaberleri.com/inovasyon/ adresini kullanabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı